(Workshop) โปรแกรม PE-Design 10

      คลาสเรียนการใช้งานโปรแกรมตีลายปัก PE-Design 10 ผู้เรียนจะได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานการเริ่มลงโปรแกรม ไปจนถึงการนำไฟล์งานไปปักกันแบบละเอียดทุกขั้นตอน โดยได้เรียนกันอย่างจุใจ 3 วันเต็มๆ

  • สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียม *
  • คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค
  • เม้าส์
  • โปรแกรม PE-Design 10 ( สำหรับผู้ที่มีโปรแกรม )

หมายเหตุ

*** ราคาพิเศษสำหรับลูกค้า PINN SHOP ***
– ผู้ที่มีโปรแกรมแล้ว ราคา 3,000 บาท
– ผู้ที่มีจักรแต่ไม่มีโปรแกรม ราคา 4,500 บาท

ตารางเรียนเดือน กันยายน 2562

คลาสเรียน "PE-Design 10"

สาขา The Shoppes RAMA 9

เรียน 3 วัน 10.30 - 17.30 น. (พัก 1 ชม.) ทุกรอบ (รับจำนวน 5 ท่าน/คลาส)

- สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าคลาสเรียนท่านละ 9,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทาง Pinn Shop ลดเหลือ 3,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อจักรกับทาง Pinn Shop แต่ไม่มีโปรแกรม ลดเหลือ 4,500 บาท

7-9 SEP 62

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

21-23 SEP 62

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

สาขา ZPELL รังสิต

เรียน 3 วัน 10.30 - 17.30 น. (พัก 1 ชม.) ทุกรอบ (รับจำนวน 5 ท่าน/คลาส)

- สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าคลาสเรียนท่านละ 9,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทาง Pinn Shop ลดเหลือ 3,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อจักรกับทาง Pinn Shop แต่ไม่มีโปรแกรม ลดเหลือ 4,500 บาท

12-14 SEP 62

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

24-26 SEP 62

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

เรียน 3 วัน 10.30 - 17.30 น. (พัก 1 ชม.) ทุกรอบ (รับจำนวน 5 ท่าน/คลาส)

- สำหรับบุคคลทั่วไป ค่าคลาสเรียนท่านละ 9,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมกับทาง Pinn Shop ลดเหลือ 3,000 บาท

- ลูกค้าที่ซื้อจักรกับทาง Pinn Shop แต่ไม่มีโปรแกรม ลดเหลือ 4,500 บาท

13-15 SEP 62

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 
เพิ่มเพื่อน
 
หรือโทร 02-168-1160