ตัด Flex / Die Cutting Flex

  • เริ่มต้นที่ 200 – 250 บาท /แผ่น (ราคารวมตัด ลอก และรีด 1 ครั้ง)
  • รีดเพิ่ม จุดละ 20 บาท
  • ตัดเพิ่ม ครั้งละ 40 บาท
  • Start 200 – 250 Bath /Sheet (Including cutting and heat press except peeling)
  • Extra heat press 20 Bath
  • Extra cutting 40 Bath

ตัดกระดาษ , สติ๊กเกอร์ / Die Cutting Paper , Sticker

  • ครั้งละ 50 บาท /A4
  • 50 Bath /A4

อื่นๆ / Etc.

  • 50 บาท /A4 (ตัดหนังเทียม , ผ้า , แผ่นแม่เหล็ก , แผ่นพลาสติก)

ขนาดของวัสดุจะต้องไม่เกิน 12 x 12 นิ้ว และความหนาไม่เกิน 1.5 มิลลิเมตร

  • 50 Bath /A4 (PU , Fabric , Magnet , Plastic)

Maximum size no more than 12 x 12 inch and maximum thickness no more than 1.5 mm.