Basic Classes

Sewing Tote Bag

เรียนการเย็บกระเป๋าผ้าพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการเย็บกระเป๋าผ้าให้เรียบร้อยและสวยงาม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Arm Decoration Bag

เรียนรู้การทำอาร์มทุกขั้นตอน พร้อมเทคนิคแบบมืออาชีพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Free Motion Embroidery

เปลี่ยนจักรเย็บผ้าทั่วไป ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูป โดยเทคนิค Free Motion หรือ การวาดรูปด้วยจักร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Textile Digital Print with ILLUSTRATOR

เรียนโปรแกรม ILLUSTRATOR ขั้นพื้นฐาน เพื่อทำไฟล์สำรับงาน Digital Print
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3D Printing

Workshop กระบวนการพิมพ์ 3 มิติ เบื้องต้น โดย MakerStation สถานีนักสร้างสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Laser Cutting

ต่อยอดจากคลาส Introduction เน้นการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบในโปรแกรม Adobe Illustrator ไปจนถึง การนำไฟล์งานไปตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์จริง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม