Basic Classes

Sewing Tote Bag

เรียนการเย็บกระเป๋าผ้าพื้นฐาน พร้อมเทคนิคการเย็บกระเป๋าผ้าให้เรียบร้อยและสวยงาม
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Sewing Tulip Hat

เรียนการเย็บ หมวกทรงทิวลิป พร้อมเทคนิคการเย็บต่างๆ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Free Motion Embroidery

เปลี่ยนจักรเย็บผ้าทั่วไป ให้เป็นเครื่องมือสำหรับวาดรูป โดยเทคนิค Free Motion หรือ การวาดรูปด้วยจักร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

3D Printing

Workshop กระบวนการพิมพ์ 3 มิติ เบื้องต้น โดย MakerStation สถานีนักสร้างสรรค์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Laser Cutting

ต่อยอดจากคลาส Introduction เน้นการปฏิบัติงานจริง โดยเริ่มต้นตั้งแต่กระบวนการออกแบบในโปรแกรม Adobe Illustrator ไปจนถึง การนำไฟล์งานไปตัดด้วยเครื่องตัดเลเซอร์จริง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม