(Basic)Textile Digital Printing with ILLUSTRATOR

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  • เข้าใจการใช้งาน Illustrator พื้นฐาน
  • ได้ปฏิบัติงานกับเครื่องพิมพ์ทั้ง 2 ระบบ ( Sublimation , laser Transfer )
  • ได้พิมพ์ถุงผ้าชื้นงานจริง 1 ถุง
  • ได้พิมพ์ผ้าเช็ดหน้า 1 ผืน

สิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเตรียม

  • โน๊ตบุคพร้อมโปรแกรม Illustrator CS6 ขึ้นไป 
  • เม้าส์

หมายเหตุ:

  • ผู้เรียนจะต้องผ่านการเรียนคลาส “Introduction Textile Digital Print” มาก่อน

ตารางคลาสเรียนเดือน กันยายน 2562

คลาสเรียน "Basic Textile Digital Print for Illustrator"

สาขา The Shoppes RAMA 9

เวลาเรียน 14.00 - 17.00 น. ทุกรอบ

ค่าคลาสเรียนท่านละ 2,000 บาท (รับจำนวน 5 ท่าน/คลาส)

10

สนใจจองคลาสเรียนวันนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน
 
หรือโทร 02-168-1160