หมดการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้ว อยากเรียนเย็บผ้า แต่อยู่ต่างจังหวัดจะไปเรียนที่ไหนดี ??

     สวัสดีค่ะ วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากครั้งที่แล้วเราแนะนำ “10 โรงเรียนฝึกอาชีพในกรุงเทพมหานคร” กันไป วันนี้เพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจไปค่ะ เราจะพาไปทำความรู้จักกับอีก 2 สถาบันกันค่ะ ซึ่ง 2 สถาบันนี้คุณสามารถไปเรียนเพื่อสร้างความรู้ เพิ่มทักษะงานตัดเย็บ และต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย สามารถนำทักษะไปประกอบอาชีพได้จริง ๆ ทั้งเริ่มต้น การประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็น อาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย

     ในวันนี้ 2 สถาบันที่เราจะแนะนำและพูดถึง คือ

 1. ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี 8 แห่งทั่วประเทศ
 2. วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั่วประเทศ

  สถาบันแรกคือ “ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว” เรียกแบบเข้าใจง่ายๆ คือ “ศูนย์ฝึกอาชีพสตรี” สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีด้วยกัน 8 แห่ง ตั้งอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วไทย เปิดสอนทักษะวิชาชีพฟรี พร้อมบริการฟรี ที่พัก อาหาร ชุดเครื่องแบบในการฝึก วัสดุอุปกรณ์การเรียน ฯลฯ ฟรี มีดังนี้

 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี (เลขที่ 78/3 หมู่ 1 ซอยติวานนท์-ปากเกร็ด 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี 11120) โทรศัพท์: 0 2583 8350, 0 2961 1882 
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย (เลขที่ 10 หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120) โทรศัพท์: 053 723 950 ,081 961 6676
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา จังหวัดลำพูน (279 หมู่ 9 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000) โทรศัพท์: 053 092 418, 053 092 420
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปางเลขที่ (140 ถนนลำปาง-เชียงใหม่ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52100) โทรศัพท์: 054 829 709 โทรสาร: 054829735
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ (เลขที่ 53 หมู่ 3 ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 33270) โทรศัพท์: 045 826 235, 045 826 236
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี (104 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20150) โทรศัพท์: 038 241 072
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น (497 หมู่ 14 ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น) โทรศัพท์: 043 243 350
 • ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา (590 หมู่ 11 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90180) โทรศัพท์: 074 – 584 112

- - - - - - - - - - - - - -

     และสถาบันที่สองก็คือ “ วิทยาลัยสารพัดช่าง “  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดดำเนินการสอนฝึกอบรม ด้านทักษะวิชาชีพต่าง ๆ เป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาทางสายอาชีพ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนแบ่งเป็น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และ หลักสูตรฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ที่เปิดอบรมไม่กี่ชั่วโมงก็จบหลักสูตร สามารถนำไปประกอบอาชีพ หรือใช้ในชีวิตประจำวัน ค่าเรียนถูก (หลายวิชาชีพ ค่าเรียนเพียง 1 บาทต่อชั่วโมง) บางครั้งเปิดอบรมให้ฟรี ๆ ด้วย

     วิทยาลัยสารพัดช่าง ทั่วประเทศ มีดังนี้

ส่วนภูมิภาค : ภาคเหนือ  

 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ (49 ม.5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300)  โทรศัพท์ : 053 – 211 592 , 053 – 221 875 โทรสาร : 053 – 211 468
 • วิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง (551 หมู่ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง 52000)  โทรศัพท์ : 054 – 821 567 โทรสาร : 054 – 821 568
 • วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน (50 ถ.สุมนเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000) โทรศัพท์ : 054 – 710 367 โทรสาร : 054-772520
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์ (17 ถนนอินใจมี ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000) โทรศัพท์ : 055 416 879 , 055 444 050 โทรสาร : 055 444 050 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย (1 หมู่13 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ (60 ถนนนิกรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพชรบูรณ์ 67000) โทรศัพท์ : 056 – 720 395 โทรสาร : 056 – 721 524 ต่อ 124 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร (เลขที่ 1/2 ม.1 ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000) โทรศัพท์ : 055 – 721 596
 • วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร (316 ถนนบุษบา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000) โทรศัพท์ : 056 – 613 481 โทรสาร : 056 – 613 481 

ส่วนภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 • วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น (316 ถนนมิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40260) โทรศัพท์ : 043 26 2085 โทรสาร : 043 262 085 ต่อ 102
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี (137 ถ.อำเภอ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000) โทรศัพท์ : 042 221 170 โทรสาร : 042 241 911
 • วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม (84 หมู่ 6 ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000) โทรศัพท์ : 043 971 203 โทรสาร : 043 971 204
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร (448 หมู่ 9 ชุมชนนาอ้อย ถ.สกล-นาแก ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000) โทรศัพท์ : 042 732 688 โทรสาร : 042 733 149 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา (247 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000) โทรศัพท์ : 044 923 300 , 044 923 301 โทรสาร : 044 923 302 , 044 246 468
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ (380 ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000) โทรศัพท์ : 044 812 083 , 044 811 938 โทรสาร : 044 811 938 , 044 816 600 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (12 ถ.สนามบิน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000) โทรศัพท์ : 043 812 102 โทรสาร : 043 812 102 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ (138 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000) โทรศัพท์ : 044 612 260 โทรสาร : 044 613 354
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์ (778 หมู่ 20 บ้านหนองโดงพัฒนา ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000) โทรศัพท์ : 044 514 414 โทรสาร : 044 519 343 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ (65 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000) โทรศัพท์ : 045 611 899 โทรสาร : 045 611 879 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี (35 ถ.จงกลนิธารณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000) โทรศัพท์ : 045 244 754 โทรสาร : 045 244 755
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครพนม (270 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง เทศบาลเมืองนครพนม จ.นครพนม 48000) โทร.042 512 434

ส่วนภูมิภาค : ภาคกลาง / ภาคตะวันออก/ ภาคตะวันตก

 • วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา (131 หมู่ 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000) โทรศัพท์ : 035 213 334 , 035 335 237 โทรสาร : 035 335 965 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี (100 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000) โทรศัพท์ : 036 420 950 โทรสาร : 036 424 929 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี (5/10 ถ.เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000) โทรศัพท์ : 036 220 263 โทรสาร : 036 220 128
 • วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี (93 หมู่ 9 ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000) โทรศัพท์ : 032 – 488 058 โทรสาร : 032 – 488 060
 • วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี (เลขที่ 1 ถนนมนตรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000) โทรศัพท์ : 032 321 003 ต่อ 112 , 032 321 903 , 032 323 924 โทรสาร 032 323 924
 • วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี (45 หมู่ 3 ถ.อุทัย-หนองฉาง กม.2 ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000) โทรศัพท์ : 056 970 097 โทรสาร : 056 970 096
 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี (102 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000) โทรศัพท์: 0-3451-2676 โทรสาร: 0-3451-2776 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร – แจ่มใส (166/1 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000) โทรศัพท์ : 035 511 880 โทรสาร : 035 523 890 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม (255 หมู่ 3 ต.หนองดินแดง อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000) โทรศัพท์ : 034 250 881 โทรสาร : 034 256 605
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม (122 หมู่ 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000) โทรศัพท์ : 034 716 343 โทรสาร : 034 716 343
 • วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี (306/1 ซอย 5 ถ.ราษฎรดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000) โทรศัพท์ : 037 212 220 โทรสาร : 037 212 220 ต่อ 40
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี (เลขที่ 146 หมู่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20130) โทรศัพท์ : 038 382 662 โทรสาร : 038 382 039 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง (เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150) โทรศัพท์ : 038 685 383 โทรสาร : 038 691 829 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างตราด (236 ถ.หลักเมือง ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด 23000) โทรศัพท์ : 039 512 172   โทรสาร : 039 520 530 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี (เลขที่ 59 ถนนชวนะอุทิศ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี) โทรศัพท์ : 039 330 125 โทรสาร : 039 330 125 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา (เลขที่ 50/4 หมู่ 1 ต.บางตีนเป็ด อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000) โทรศัพท์: 0-3898-1214 

ส่วนภูมิภาค : ภาคใต้  

 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช (เลขที่ 214 หมู่ 1 ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000) โทรศัพท์. 075 312 162 , 075 312 163 แฟกซ์. 075 313 044 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส (55 หมู่ 13 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000) โทรศัพท์ : 073 541 765 – 6 , 073 541 768 โทรสาร : 073 541 765 , 073 540 768
 • วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง (เลขที่ 5 ถนนช่วยทุกขราษฎร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000) โทรศัพท์ : 074 614 046
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา (ถนนวิเชียรชม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000) โทรศัพท์ : 074 311 590 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร (158 หมู่ที่ 5 ถนนชุมพร – ระนอง ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000) โทรศัพท์ : 077 576 505 โทรสาร 077 576 505 
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี 392 หมู่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077 288 360 โทรสาร : 077 287 577
 • วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง (เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000) โทรศัพท์ : 075 570 556 – 7 โทรสาร : 075 570 558
 • วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ (50 ถนนวัชระ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000)
 • วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต (42/20 ถนนรัตนโกสินทร์ 200 ปี ตำบลถาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต) โทรศัทพ์ : 076 224 283
 • วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา (เลขที่ 4/2 ถนนเวฬุวัน  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา 9500) โทรศัพท์ : 073 273 505 – 8 โทรสาร : 073 361 105 

ส่วนกลาง : กรุงเทพและปริมณฑล  

 • วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (286/1 ถนนบำรุงเมือง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ 10100) โทรศัพท์ : 02 223 1069 , 02 223 2267 และ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร (สาขาชุมชนห้วยขวาง) โทรศัพท์ : 02 277 9130
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาวัดแก้วแจ่มฟ้า (เลขที่ 474/2 ถ.สี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500) โทรศัพท์ : 02 236 -1312 ,  02 236 1245 , โทรสาร : 02 233 – 2252
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาเอี่ยมละออ (เลขที่ 1130 ซอยวานิช 2 ติดกับกรมเจ้าท่า (ตลาดน้อย) สุดซอยเจริญกรุง 22 เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100) โทรศัพท์ : 02 266 5449
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา สาขาชุมชนบ่อนไก่ ตั้งอยู่ที่เคหะ อาคารชุมนบ่อนไก่ แฟลต 1 และ แฟลต 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท์ : 02 250 0693
 • วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี (159 ถนนเชียงใหม่ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600) โทรศัพท์  02 437 – 5371 , 02  438 – 1133 , 02  437 – 5512
 • วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง (332 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 68 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700) โทรศัพท์ : 02 424 0776 , 02 424 1944 โทรสาร : 02 433 1862
 • วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ (274 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ) โทรศัพท์: 02 – 395 3935 ต่อ 330

    *** ท่านที่สนใจการฝึกอบรม สอบถามเพิ่มเติม ได้ตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของแต่ละสถาบันตามข้อมูลที่ให้ได้เลยนะคะ ***

- - - - - - - - - - - - - -

     เช่นเดิมค่ะ และในช่วงนี้ช่วงที่เราต้องกักตัวอยู่กับบ้านที่เราต้องกักตัวอยู่บ้าน อาจจะทำให้เราออกไปใช้ชีวิตข้างนอกลำบากมากขึ้น เราจะหยุดการเรียนรู้ไม่ได้และเมื่อการเรียนรู้ไม่มีขีดจำกัด เราจึงมีคลาสเรียนออนไลน์จากทาง Pinnshop มานำเสนอ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีในช่วงกักตัวนี้ มาเพิ่มความรู้และอัพสกิลการตัดเย็บให้เก่งมากยิ่งขึ้น และถ้าคุณซื้อจักรกับPinnshop เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้ว คุณยังได้สิทธิพิเศษในการเรียนออนไลน์ฟรีอีกด้วย  รู้แบบนี้แล้ว อย่ารอช้าค่ะ รีบลงทะเบียนเรียนกันดีกว่าค่ะ  คลิ๊กที่ปุ่มด้านล่างได้เลย 😉

     และใครที่ยังไม่มีจักรเย็บผ้าก็สามารถดูรุ่นต่างๆที่เราชอบและเหมาะกับเราที่นี่ได้เลยค่ะ

     หวังว่าข้อมูลที่เรารวบรวมมาให้เพื่อนๆ และการเรียนออนไลน์กับทางPinnshop จะทำให้เป็นแนวทางในการเพิ่มความรู้และความสามารถของเพื่อนๆได้อีกทางนะคะ เมื่อได้เรียนแล้ว ได้ทำชิ้นงานแล้ว อย่าลืมนำชิ้นงานมาอวดกันบ้างนะคะ ;))

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เพิ่มเพื่อน
 
หรือโทร 02-168-1160