กือดาแมะ

กือดาแมะเป็นภาษามลายูแปลว่าร้านของชำ

ความรักความห่วงใยของครอบครัวคือสิ่งที่มีค่ามากที่

สุดของฉัน ร้านของชำคืออาชีพที่เลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เล็ก

“เดียวมันก็ผ่านไป,อดทนอีกนิดนะ” คำพูดที่แม่ของฉัน

ใช้สอนเสมอในเวลาที่ฉันท้อแท้และเสียใจ

Free Motion

ฉันเลือกเทคนิคการปักแบบฟรีโมชั่นในการ ถ่ายทอดความรู้สึกรักและห่วงใยของครอบครัว การปัก
ลงผ้ามุ้งและนำมาซ้อนกัน ทำให้เกิดมิติความสัมพันธ์ถึง
ช่วงเวลาที่สำคัญของฉัน

เริ่มด้วยการร่างภาพลงผ้ามุ้ง

ขั้นตอนนี้ปักฟรีโมชั่นด้วยจักรคอมพิวเตอร์

จากนั้นทำโครงไม้ด้วยไม้อัดและนำผ้าที่ปักเสร็จแล้วมาซ้อนกันหลายๆชั้นด้วยการมัดเข้ากับโครงไม้นี้

ภาพซ้อนกันจนเกิดมิติภายในงานที่น่าสนใจ จากนั้นเราทาสีโครงไม้ให้เรียบร้อย

ติดไฟเข้าไปที่ด้านหลังเพื่อขับให้มิติเด่นขึ้นมามากยิ่งขึ้นแล้วก็เสร็จค่ะ